Aktiviteter i Lokalområde Fyn

Lokalområde Fyn er en lokal afdeling under 
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark


Kontaktperson på Fyn: Lene Sønderskov
Mail: sonderskovheste@gmail.com


Aktiviteter kan ses på avlsforeningens hjemmeside:
www.shetlandspony.dk